antibiotica en kamagra viagra voor mannen kamagra advies recensie amsterdam kamagra holland kamagra

Panhard in Nederland
1968 – heden

 Nadat de productie van Panhard Personenauto’s door Citroën werd stopgezet (militaire Panhards werden nog steeds gebouwd), werd in 1968 de Panhard Automobielclub Nederland opgericht om de belangen van Panhardrijders te behartigen en er voor te zorgen dat er Panhards in Nederland blijven rijden. Verder:

  • Onze club heeft sindsdien een welvoorzien onderdelenmagazijn dat nu al ruim 25 jaar in de vertrouwde handen van Wim Boers is en die meer dan 650 soorten nieuwe onderdelen en daarnaast ook nog vele gebruikte onderdelen op voorraad heeft.
  • We hebben we een driemaandelijks clubblad, de Panhard Koerier, met jaarlijks een bijzondere Panhard Kalender.
  • We organiseren evenementen en praatavonden, die in het algemeen druk bezocht worden.
  • We hebben en onderhouden deze website waarmee we niet alleen onze leden maar ook iedere geïnteresseerde van informatie over alles wat Panhard betreft voorzien.

We hopen op deze manier het voortbestaan van ons verdwenen merk te verzekeren.

Panhard Automobielclub Nederland